รายการใช้งานห้องประชุมวันที่ 24 มิถุนายน 2564

           
 หน่วยงานที่จองเรื่องที่ประชุมเวลา
1 กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ สำนักงานมหาวิทยาลัย
จังหวัดเพชรบูรณ์ของดูงานกัญชา
8.30 - 12.00
           
 หน่วยงานที่จองเรื่องที่ประชุมเวลา
1 กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานมหาวิทยาลัย
คณะกรรมการศึกษาและวิเคราะห์อัตรากำลังในสำนักงานมหาวิทยาลัย
8.30 - 12.00
           
 หน่วยงานที่จองเรื่องที่ประชุมเวลา
1 กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ สำนักงานมหาวิทยาลัย
จังหวัดเพชรบูรณ์ของดูงานกัญชา
8.30 - 12.00
           
 หน่วยงานที่จองเรื่องที่ประชุมเวลา
1 กองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ด้านยุทธศาสตร์ฯ
8.30 - 12.00
2 กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ สำนักงานมหาวิทยาลัย
คณะกรรมการบริหารหน่วยงานวิสาหกิจ 4/2564
13.00 - 16.30
           
--- ไม่มีข้อมูลการจองห้องประชุม ---
           
--- ไม่มีข้อมูลการจองห้องประชุม ---
           
--- ไม่มีข้อมูลการจองห้องประชุม ---

ปฏิทินการใช้ห้องประชุมพวงแสด(สนม.2)

พฤษภาคมมิถุนายน 2564กรกฎาคม
จันทร์อังคารพุธพฤหัสบดีศุกร์เสาร์อาทิตย์
3112
34
56
78
9
10
11
1213
1415
16
17
18
1920
21
22
2324
252627
28
29301234
567891011