ระบบจองห้องประชุมออนไลน์ส่วนกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย

รายการใช้งานห้องประชุมวันที่ 23 มีนาคม 2566

     

ห้องประชุมพวงแสด(สนม.2)

     
 หน่วยงานที่จองเรื่องที่ประชุมเวลา
1 กองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานมหาวิทยาลัย
คัดเลือกหัวหน้างานสังกัดคณะประมง
8.30 - 12.00
2 กองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานมหาวิทยาลัย
คัดเลือกหัวหน้างาน สังกัดสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
13.00 - 16.30
     

ห้องประชุมรวงผึ้ง(สนม.5

     
 หน่วยงานที่จองเรื่องที่ประชุมเวลา
1 กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ สำนักงานมหาวิทยาลัย
คณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการและกำกับดูแลการดำเนินงาน โครงการเงินทุนหมุนเวียน 1-66
8.30 - 12.00
2 กองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย
ประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์งบประมาณ
13.00 - 16.30
     

ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย

     
--- ไม่มีข้อมูลการจองห้องประชุม ---
     

ห้องประชุมสารภี(80 ปี)

     
 หน่วยงานที่จองเรื่องที่ประชุมเวลา
1 กองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย
ประชุมหารือวิเคราะห์โจทย์ความต้องการชุมชนด้านบริการวิชาการ(โครงการตามแนวพระราชดำริ)
8.30 - 12.00
     

ห้องอาหาร Cowboy Zone

     
--- ไม่มีข้อมูลการจองห้องประชุม ---
     

ห้องประชุมอินทนิล

     
--- ไม่มีข้อมูลการจองห้องประชุม ---
     

ห้องประชุมเสลา

     
--- ไม่มีข้อมูลการจองห้องประชุม ---

ปฏิทินการใช้ห้องประชุมพวงแสด(สนม.2)

กุมภาพันธ์มีนาคม 2566เมษายน
จันทร์อังคารพุธพฤหัสบดีศุกร์เสาร์อาทิตย์
2728
12
345
67

8910
1112
13
14
1516171819
20
21
22
23

24
2526
272829
30
31
12
3
456789
  หมายเหตุ : ไม่สามารถจองห้องประชุมส่วนกลาง สนม. ในวันปัจจุบันได้ หากต้องการจองห้องประชุม กรุณาติดต่อผู้ดูแลระบบ (น.ส.รัตน์มณี ยศติวงศ์ โทร. 3031)